web design: web design

kodulehe valmistamine

: Kodulehe valmistamine
EST | RUS
Audiovideopood.eeГарантия

Garantiitingimused

Vilogen OÜ poolt müüdud uutele toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg. Tootja poolt võib olla kehtestatud pikem garantiiaeg - sellisel juhul on see toote juures ning müügiarvel märgitud. Pretensioonide esitamise periood algab kauba kliendile väljastamise hetkel koostatud saatedokumendil näidatud kuupäevast. 2-aasta jooksul remondime defektse toote tasuta eeldusel, et viga on tekkinud tootja süül ning klient esitab ostudokumendi originaali. Kui toodet ei ole võimalik remontida, on kliendil õigus nõuda toote asendamist või lepingust taganeda. Eelpooltoodu kehtib eeldusel, et toodet on kasutatud üksnes selleks ettenähtud tingimustes ja otstarbel ning viga ei ole põhjustatud välistingimused (äike, voolupinge kõikumine, puudulik ventilatsioon, väljavoolanud patareid, tulekahju, uputus jms) ega toote ebaõige käsitsemine. Õigus nõuda toote tasuta parandamist lõpeb enne 2 aasta möödumist juhul, kui:

 1. toodet remonti tuues ei esitata remonti vajava toote ostudokumenti või kui sellel olevaid andmeid on omavoliliselt muudetud;
 2. toote seeria- ja mudelinumber on muudetud, eemaldatud, teise kohta paigutatud või mitteloetav;
 3. toote konstruktsiooni on omavoliliselt muudetud, vaatamata sellele, kui suures ulatuses või kui kvalifitseeritult seda on tehtud või kui toode on viidud remonti mujale kui tootja esindusse või meiepoolt aktsepteeritud remonditöökotta;
 4. toode läks rivist välja kasutaja süül ebaõige ekspluateerimise tulemusena, samuti kasutusjuhendi mittejälgimisel või toote mittehoolikal hoidmisel tekkinud defektide korral.

 

Garantiiremondi teostamine:

 1. Garantiiremonti toimetatud seadmetele on nõutav võimalikult detailne probleemi kirjeldus.
 2. Garantiiremondis olevatele seadmetele remondi ajaks asendusseadet ei väljastata.
 3. Garantii teostaja ei vastuta garantiiteeninduse käigus andmete kadumise või kahjustusjuhtumite eest. 
 4. Andmetest varukoopiate tegemine on kasutaja kohustus!
 5. Tootjagarantiiaeg ei pikene garantiiremondi teostamisega.

 

Garantii alla ei kuulu:

 1. ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud juhuslikust või tahtlikust vigastamisest või seadme sisemusse sattunud võõrkehadest, ebatöökorras olevatest elektrisüsteemidest (maandusjuhtme puudumisel seadme elektroonika kahjustused, mittekorras pistikupesas juhtmepistiku sulamine, elektri- ja telefonivõrgu ülepingest ning katkestustest tekitatud kahjustused jne.), mitteoriginaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest, teenindusest või modifikatsioonist, mida on teostanud Müüja poolt mittevolitatud isik, seadmete väärast kasutamisest ning äikese või mõne muu loodusjõu tagajärjel tekkinud vigastused.
 2. Garantii alla ei kuulu Müüja poolt volitamata isiku poolt installeeritud tarkvara poolt põhjustatud näilised riistvara rikked.
 3. Garantii alla ei kuulu liikuvate mehaaniliste osade kulumine (kummirullid, nuppude tööpinnad, kuluvahendid jms.)!
 4. Garantiiteenuse pakkumisest keeldutakse ka juhul, kui esitatud andmed ei vasta tegelikule tootele või kui tootel on rikutud garantiikleebis või seerianumber on rikutud või puudu.
 5. Garantii alla ei kuulu tooted, mille garantiiaeg on läbi.
 6. Garantii alla ei kuulu tarkvara- ja ühilduvusega seotud probleemid. Juhul kui tekib kahtlus, kas seadme defekt kuulub garantii alla või mitte, jääb lõplik otsustusõigus tootja esindajale.
 7. Garantii katkemise tuvastamine on Müüja pädevuses (tuginedes tootjate garantiitingimustele).
 8. Kui defekt tuvastatakse mittegarantiiliseks esitatakse kliendile arve varuosade, asendusseadme ja/või osutatud teenuste eest.